The team of the Estonian Defence Industry Association expanded

Today, 27.07.2020, Kermo Pastarus joined the team of the Estonian Defence Industry Association, whose goal is to introduce and promote the Defence Industry Association in Estonia and abroad.

Read more

Eesti Kaitsetööstuse Liidu meeskond laienes

Täna, 27.07.2020, liitus Eesti Kaitsetööstuse Liidu meeskonnaga Kermo Pastarus, kelle eesmärgiks saab olema Kaitsetööstuse Liidu tutvustamine ja edendamine Eestis ning välisriikides.

Read more

Taavi Veskimägi continues as the Chairman of the Council

Today, June 22, the council of the Estonian Defence Industry Association (EDIA) with its recently elected new members conveyed and re-elected Taavi Veskimägi as the chairman of the council of the EDIA.

Read more

Kaitsetööstuse liidu nõukogu esimehena jätkab Taavi Veskimägi

Täna, 22.06, kogunes Eesti Kaitsetööstuse Liidu (EKTL) uuenenud koosseisuga nõukogu. Nõukogu valis oma esimesel koosolekul nõukogu esimeheks tagasi Taavi Veskimägi, kes on olnud seotud Kaitsetööstuse Liidu tegevusega alates liidu loomisest 2009.aastal.

Read more

Estonian defence industry companies made history in EDIDP calls

Estonian defence industry companies were successful in the calls of the European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Cybernetica, DefSecIntel Solutions, Milrem Robotics, GT Cyber ​​Technologies and the Estonian Military Academy are participating in projects with a grant of more than 10 million euros.

Read more

Eesti kaitsetööstuse ettevõtete edu Euroopa programmides

Eesti kaitsetööstuse ettevõtted olid edukad Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (EDIDP) konkursi projektides. Cybernetica, DefSecIntel Solutions, Milrem Robotics, GT Cyber Technologies osalevad projektides, mille toetus on kokku rohkem kui 10 miljonit eurot, saavutades sellega kolmanda koha osalenud liikmesriikide seas.

Read more

Kaitsetööstuse liit uuendas üldkoosolekul nõukogu

Eesti Kaitsetööstuse Liit pidas kolmapäeval, 3.06, oma korralise üldkoosoleku, millel kinnitas 2019. majandusaasta aruande ja valis uued nõukogu liikmed. 

Read more

OTSIME MEEDIA- JA TURUNDUSASSISTENTI

Otsime oma meeskonda täiskohaga ametikohale:

MEEDIA- JA TURUNDUSASSISTENTI

Vastutusala:
Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse tutvustamine ja edendamine Eestis ning väljas, sealhulgas:
• EKTL kodulehe ja sotsiaalmeediavoo õigeaegne kavandamine, loomine, redigeerimine, haldamine ja postitamine;
• Veebikohtumiste ja veebiseminaride kavandamine, korraldamine ja haldamine;
• EKTL turunduskampaaniate loomine, haldamine ja tulemuslikkuse analüüs;
• Turundusprojektide, -kontseptsioonide, -joonte ja -eelarvete väljatöötamine;
• EKTL uudiskirja regulaarne koostamine ja levitamine;
• Organisatsioonisisene infohaldus;
• Aktiivne panustamine Liidu teistesse tegevustesse vastavalt vajadusele.

Nõuded ja oskused:
• Nõutav on kõrgtasemel eesti keele ja suhtlustasemel inglise keele oskus. Teiste keelte oskus tuleb kasuks;
• Kogemus sotsiaalmeedia ja veebisuhtluse koordineerimisel ja kavandamisel, sh tarkavara ja programmide tundmine;
• Oskus iseseisvalt, sh distantsilt, töötada ja keskenduda olulisele;
• Huvi ja soov enesearenduseks olles osana EKTL meeskonnast;
• Kasuks tuleb huvi ja/või kogemus julgeolekuvaldkonnast, riigikaitsest ja ettevõtlusest.

EKTL ootab ja pakub:
Kandidaatidelt ootame hiljemalt 05.07.2020 CV-d, motivatsioonikirja (1 A4), võimalusel kahte soovitajat koos kontaktandmetega aadressile info@defence.ee.
Töötasu vastab taotleja oskustele ja kogemustele.

Tööle asumine esimesel võimalusel.

EAS TOETAB VIIT KLASTRIT KOKKU KOLME MILJONI EUROGA

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab ettevõtete koostöö suurendamiseks ja seeläbi rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks viit klastrit kokku kolme miljoni euroga. Toetust saavad Eesti Puitmajaliit, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol, MTÜ Digitaalehitus ja Eesti Kaitsetööstuse Liit.

Read more

AASTA KAITSETÖÖSTUSETTEVÕTE ON ENGLO


Eesti Kaitsetööstuse Liidu 10. aastapäeva seminaril kuulutas kaitseminister Jüri Luik välja aasta 2018 kaitsetööstuse ettevõtte, milleks on innovaatilisi ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi elektroonika ja peenmehaanika seadmeid valmistav Englo. Englo toodeteks on eriotstarbelised mõõteseadmed, detektorid, indikaatorid ja lõhkamismasinad

Eesti Kaitsetööstuse Liidu 10. aastapäeva seminaril, mis peeti 28.02.2019, kuulutas kaitseminister Jüri Luik välja aasta kaitsetööstuse ettevõtte, milleks on innovaatilisi ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi elektroonika ja peenmehaanika seadmeid valmistav Englo. Englo toodeteks on eriotstarbelised mõõteseadmed, detektorid, indikaatorid ja lõhkamismasinad.

Read more