PREPARING FOR THE NEXT CHALLENGES

ESTONIAN DEFENCE & SECURITY INDUSTRY CLUSTER

Estonian Defence Industry Association (EDIA) was founded in 2009 that represents all the main defence and security industry related enterprises in Estonia. In 2012 Estonian Defence and Security Innovation Industry Cluster was established. At the moment, the cluster has 16 members: Baltic WorkboatsBaltflexBHC LaboratoryBristol Trust, Bytelife Solution, DefendecEliGalvi-LindaMilremNordic ArmourySemetron, Skeleton TechnologiesTelegruppTerramilThreod SystemsToci and Estonian Defence Industry Association.

The aim of the Estonian defence and security industry cluster is to become the center of competence in research and development and export in the field.

The vision is to create synergy through the co-operation of national and international capital in order to strengthen the Estonian defence industry and its export.

Strategy of Estonian Defence and Security Industry Cluster 

2017/2018 EDIA Catalogue available HERE

Estonian Defence & Security Industry Innovation Cluster was awarded with the Bronze Label of the European Cluster Excellence Initiative (ECEI) in May 2017.

Read more...

The latest

EAS toetab kümmet erialaliitude projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kümmet ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise ning loomemajanduse projekti enam kui poole miljoni euroga.

Erialaliidud ja ettevõtete esindusorganisatsioonid esitasid ideekonkursile kokku 26 ideed, millest otsustati rahastada kümmet projekti kogumahuga 528 620,60 eurot. Rahasutse sai ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu väikeprojekt nimega „ITAR – Innovatsioon ning Teadus- ja Arendustegevus Rahvusvaheliseks” summas 10 430. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

ITAR projekti eesmärgiks on suurendada Eesti ettevõtete teadlikkust ja valmisolekut süstemaatilisemalt panustada rahvusvahelisse innovatsiooni ning teadus- ja arendusvaldkonda (IT&A), keskendudes tegevusele ELis. Pikemaajaliselt toetab projekt ettevõtteid osalemaks loodavates rahvusvahelistes kaitsevaldkonna koostööprogrammides ja projektides.

Oodatavad tulemused:

– suureneb teadmine ettevõtete väljakutsetest rahvusvahelises IT&A valdkonnas
– suureneb EKTLi ja ettevõtete teadmine rahvusvahelistest IT&A alastest tegevustest ning tekkivatest võimalustest
– laieneb EKTL-i ja ettevõtete IT&A välispartnerite võrgustik
– suureneb Eesti kaitsetöööstuse nähtavus ning tõsiseltvõetavus rahvusvahelistes institutsioonides ja võrgustikes, läbi EKTLi ja ettevõtete aktiivsema osalemise nende töös
– paraneb ettevõtete juurdepääs EL rahastusele (poliitika kujundamine)
– luuakse rahvusvahelise innovatsiooni ning teadus- ja arendusvaldkonna tugiteenuse kontseptsioon

Ideekonkurss on varasema erialaliitudele suunatud projektikonkursi asemel uus teenus, et leida uusi ideid, mis tooksid pikas perspektiivis kasu paljudele ettevõtetele ning oleks ka pärast konkursi tulemusena elluviidud projektide lõppemist jätkusuutlikud. Konkurss viidi läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi koostöös.

Ideekonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Rohkem infot ideekonkursi kohta leiab aadressilt: www.eas.ee/teenus/ideekonkurss