MKM JA Eesti Kaitsetööstuse Liit allkirjastasid koostööleppe kosmosetööstuse arendamiseks

30.09.2020

Back

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi allkirjastasid täna vastastikuse mõistmise ja koostöölepingu eesmärgiga parandada riigi ning ettevõtete vahelist koostööd Eesti kosmosetööstuse edendamisel.

Siemi sõnul on tegemist olulise sammuga Eesti kosmosepoliitika eesmärkide saavutamisel, et luua siinsele tööstussektorile soodne keskkond kõrgtehnoloogial põhineva ettevõtluse arenguks. „See aitab kasvatadaettevõtete lisandväärtust ja ekspordivõimet ning loob eeldused uute nutikate töökohtade tekkeks Eestis,“ ütles Siem. „Läbi ühise koostöö loome Eesti kosmose- ja kaitsetööstusettevõtetele paremad võimalused teadus- ja arendustegevuseks, jagame parimaid praktikaid ja kogemusi ning toetame uuenduslikke tegevusi, millel on suur potentsiaal just välisturgudel edukad olla,“ lisas Siem.

Siem märkis, et kaitse- ja kosmosetööstus on omavahel väga tihedalt seotud, kus Eesti ettevõtete tugevus on eelkõige just küberturvalisuse ja masinõppe vallas. „Koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga arendavad Eesti ettevõtted küberturberakendusi ja küberturbega seotud harjutusi, kaugseire suurandmete analüüse riigi efektiivsemaks toimimiseks ning autonoomseid roboteid, mida oleks võimalik rakendada avakosmose uurimisel,“ ütles Siem. „Selleks, et Eesti ettevõtted suudaksid kosmose küberturbe valdkonnas teiste riikidega konkurentsis püsida, kuulutab EASi Kosmosebüroo koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Euroopa Kosmoseagentuuriga tänavu oktoobris välja järgmise kosmose küberturbe rakenduste ideekorje, millest võiks saada ka mõni järgmine Eesti edulugu,“ lisas Siem.

„Eesti Kaitsetööstuse Liit on Eesti kaitsetööstust arendanud koos Kaitseministeeriumiga viimase kümne aasta jooksul süsteemsemalt kui ühtegi teist tööstusharu Eestis. Tahame sama edulugu korrata kosmosetööstuse vallas koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Euroopa kosmosevaldkond pakub Eesti ettevõtetele palju uusi võimalusi, peame toetama siinseid ettevõtteid nende võimaluste rakendamisel. Eesti Kaitsetööstuse Liit soovib ennast korraldada ümber paljude teiste riikide vastavate eriala liitude eeskujul Eesti Kaitse- ja kosmosetööstuse liiduks. Täna sõlmitud leping on oluline teetähis sellel arenguteel,“ ütles Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi.

Veskimägi sõnul on juba praegu Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmides (EDIDP) osalevatel Eesti ettevõtetel võimalus tsiviil- või kahesekasutusega (nn dual-use) tehnoloogiaid väga edukalt rakendada kaitse- ja julgeolekusektoris ning tulevikus kindlasti ka kosmosesektoris. EDIDP konkursilt on esmase tõuke saanud palju innovaatilisi Eesti kaitsetööstuse portfelli kuuluvaid tooteid, nagu näiteks mehitamata masinate süsteemide arendamine, militaarotstarbeliste küberolukorra teadlikkuse platvormide prototüüpide loomine, strateegilise ja operatsioonitasandi juhtimissüsteemi ning seire ja luurega seotud lahenduste arendamine.

Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) on mittetulundusühing, mis koondab ning ühendab tänaseks üle 100 kaitsetööstuse ettevõtte Eestis. EKTL eesmärgiks on võimaluste loomine liitu kuuluvate ettevõtete kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.

Back

Marketing and Public Relations Assistant

+372 5648 3446