Eesti Kaitsetööstuse ettevõtete edu Euroopa programmides

16.06.2020

Back

Eesti kaitsetööstuse ettevõtted olid edukad Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (EDIDP) konkursi projektides.

Cybernetica, DefSecIntel Solutions, Milrem Robotics, GT Cyber Technologies osalevad projektides, mille toetus on kokku rohkem kui 10 miljonit eurot, saavutades sellega kolmanda koha osalenud liikmesriikide seas.

Euroopa Liit investeerib aastatel 2019-2020 kaitsealasesse teadus- ja arendustegevusse Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi kaudu 500 mln eurot ja aastatel 2021-2027 Euroopa Kaitsefondi (EDF) kaudu ligi 8 mld eurot. See on esimene kord, kui Eesti kaitsealane teadus- ja arendustegevus saab toetust ELi ühisest eelarvest.

Konkursil edukaks osutunud projektid hõlmavad erinevaid valdkondi. Mehitamata masinate süsteemide arendamise projektis juhib tööstuskontserni Eesti ettevõte Milrem Robotics, lisaks osaleb Eestist GT Cyber Technologies, teadusasutustest Kaitseväe Akadeemia. Konsortsiumisse on kaastatud ettevõtted seitsmest EL liikmesriigist, sh Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Soomest.
Militaarotstarbelise küberolukorrateadlikkuse platvormi prototüübi loomise projekti konsortsiumit juhib Hispaania ettevõte ning Eesti ettevõtetest osaleb Cybernetica.
Samuti rahastatakse projekti, mille eesmärk on arendada välja strateegilise ja operatsiooni tasandi juhtimissüsteeme, kus Hispaania ettevõtte poolt juhitud konsortsiumis osaleb Eestist GT Cyber Technologies.
Seire ja luurega seotud lahenduste arendamise rahastamise konsortsiumit juhib Itaalia ettevõte, Eesti ettevõtetest on osalemas tehisintellekti baasil toimivat pildiandmete töötlemist ja objektide automaatset tuvastamist arendav ettevõte DefSecIntel Solutions.

Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimehe Taavi Veskimägi sõnul tõestab liidu ettevõtete edu Euroopa kaitsetööstuse programmis meie ettevõtete elujõulisust ja läbilöögi võimet globaalsel areenil.
“Kokku enam kui 10 miljoni eurone toetus annab olulise täiendava panuse Eesti kaitsetööstuse poolt pakutavate uute tehnoloogiate edasi arendamisse ja panustab seeleäbi ka Eesti kaitsevõime kasvu,” ütles Veskimägi. Veskimägi hinnangul annab ühisprojektides osalmine ettevõtetele väärtusliku koostöökogemuse ja võimaluse pääseda suurte ettevõtete tarneahelasse ning kasvatada Eesti kaitsetööstuse eksporti.

Kaitsetööstuse liit loodi 2009.a. veebruaris ja koondab tänaseks üle saja ettevõtte, mis hõlmavad kõiki olulisi kaitsetööstuse valdkondi. Liidu eesmärgiks on paremate võimaluste loomine liitu kuuluvate ettevõtete kaitseotstarbeliste teenuste ja toodete turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.

Kaitsetööstuse liit on Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Back

Marketing and Public Relations Assistant

+372 5648 3446