Eesti Kaitsetööstuse Liidu korraline üldkoosolek

03.06.2020 – 03.06.2020 |

Back

Eesti Kaitsetööstuse Liit pidas kolmapäeval, 3.06, oma korralise üldkoosoleku, millel kinnitas 2019. majandusaasta aruande ja valis uued nõukogu liikmed.

Nõukogu liikmetena jätkavad üldkoosoleku otsusel Jaanus Tamm, Kuldar Väärsi ja Oliver Väärtnõu. Uuteks nõukogu liikmeteks valiti Merle Maigre, Arno Vaik ja Ingvar Pärnamäe. Lisaks nimetatutele on üheksaliikmelises nõukogus Taavi Veskimägi, Villiko Nurmoja ja Heino Piirsalu.

Liidu liikmetele tegi pöördumise kaitseminister Jüri Luik, kes rõhutas avatud, konkurentsivõimelise ja ekspordile suunatud kodumaise kaitsetööstuse tähtsust. Riigi Kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm märkis osalejatele  riigi ja tööstuse läbipaistva ning avatud partnertnerluse olulisust.

2009. aasta veebruaris asutatud liit koondab tänaseks üle saja ettevõtte, kattes kõik olulised kaitsetööstuse valdkonnad. Liidu eesmärgiks on paremate võimaluste loomine oma liikmesettevõtetele kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.

Kaitsetööstuse liit on Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Täiendav informatsioon Tarmo Ränisoo, tel: 5551 8896, tarmo.ranisoo@defence.ee

Back