OTSIME MEEDIA- JA TURUNDUSASSISTENTI

Otsime oma meeskonda täiskohaga ametikohale:

MEEDIA- JA TURUNDUSASSISTENTI

Vastutusala:
Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse tutvustamine ja edendamine Eestis ning väljas, sealhulgas:
• EKTL kodulehe ja sotsiaalmeediavoo õigeaegne kavandamine, loomine, redigeerimine, haldamine ja postitamine;
• Veebikohtumiste ja veebiseminaride kavandamine, korraldamine ja haldamine;
• EKTL turunduskampaaniate loomine, haldamine ja tulemuslikkuse analüüs;
• Turundusprojektide, -kontseptsioonide, -joonte ja -eelarvete väljatöötamine;
• EKTL uudiskirja regulaarne koostamine ja levitamine;
• Organisatsioonisisene infohaldus;
• Aktiivne panustamine Liidu teistesse tegevustesse vastavalt vajadusele.

Nõuded ja oskused:
• Nõutav on kõrgtasemel eesti keele ja suhtlustasemel inglise keele oskus. Teiste keelte oskus tuleb kasuks;
• Kogemus sotsiaalmeedia ja veebisuhtluse koordineerimisel ja kavandamisel, sh tarkavara ja programmide tundmine;
• Oskus iseseisvalt, sh distantsilt, töötada ja keskenduda olulisele;
• Huvi ja soov enesearenduseks olles osana EKTL meeskonnast;
• Kasuks tuleb huvi ja/või kogemus julgeolekuvaldkonnast, riigikaitsest ja ettevõtlusest.

EKTL ootab ja pakub:
Kandidaatidelt ootame hiljemalt 05.07.2020 CV-d, motivatsioonikirja (1 A4), võimalusel kahte soovitajat koos kontaktandmetega aadressile info@defence.ee.
Töötasu vastab taotleja oskustele ja kogemustele.

Tööle asumine esimesel võimalusel.