EAS toetab kümmet erialaliitude projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab kümmet ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise ning loomemajanduse projekti enam kui poole miljoni euroga.

Erialaliidud ja ettevõtete esindusorganisatsioonid esitasid ideekonkursile kokku 26 ideed, millest otsustati rahastada kümmet projekti kogumahuga 528 620,60 eurot. Rahasutse sai ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu väikeprojekt nimega „ITAR – Innovatsioon ning Teadus- ja Arendustegevus Rahvusvaheliseks” summas 10 430. Projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

ITAR projekti eesmärgiks on suurendada Eesti ettevõtete teadlikkust ja valmisolekut süstemaatilisemalt panustada rahvusvahelisse innovatsiooni ning teadus- ja arendusvaldkonda (IT&A), keskendudes tegevusele ELis. Pikemaajaliselt toetab projekt ettevõtteid osalemaks loodavates rahvusvahelistes kaitsevaldkonna koostööprogrammides ja projektides.

Oodatavad tulemused:

– suureneb teadmine ettevõtete väljakutsetest rahvusvahelises IT&A valdkonnas
– suureneb EKTLi ja ettevõtete teadmine rahvusvahelistest IT&A alastest tegevustest ning tekkivatest võimalustest
– laieneb EKTL-i ja ettevõtete IT&A välispartnerite võrgustik
– suureneb Eesti kaitsetöööstuse nähtavus ning tõsiseltvõetavus rahvusvahelistes institutsioonides ja võrgustikes, läbi EKTLi ja ettevõtete aktiivsema osalemise nende töös
– paraneb ettevõtete juurdepääs EL rahastusele (poliitika kujundamine)
– luuakse rahvusvahelise innovatsiooni ning teadus- ja arendusvaldkonna tugiteenuse kontseptsioon

Ideekonkurss on varasema erialaliitudele suunatud projektikonkursi asemel uus teenus, et leida uusi ideid, mis tooksid pikas perspektiivis kasu paljudele ettevõtetele ning oleks ka pärast konkursi tulemusena elluviidud projektide lõppemist jätkusuutlikud. Konkurss viidi läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kultuuriministeeriumi koostöös.

Ideekonkurssi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Rohkem infot ideekonkursi kohta leiab aadressilt: www.eas.ee/teenus/ideekonkurss